TRANSPARÈNCIA

La Fundació Santa Maria de Comabella garanteix el dret d’exercir la plena capacitat jurídica a persones amb discapacitat intel·lectual, persones amb malaltia mental o persones grans que tenen dificultats per exercir-la, donant els suports que siguin necessaris, preferentment residents a la Catalunya Central. Aquest servei pot oferir-se a petició pròpia o voluntat familiar en previsió d’empitjorament o desemparament de la persona, o bé per derivació tant de la unitat corresponent de la Generalitat de Catalunya com d’altres organismes i professionals del territori, en el moment que l’autoritat judicial competent valori l'oportunitat de proposar una entitat per exercir mesures de suport.

Missió
La nostra missió és donar suport en la presa de decisions a les persones en l'exercicide la seva capacitat jurídica, a través d'una atenció personalitzada, i procurant la seva plena inclusió a la comunitat, tot realitzant també una tasca sensibilitzadora per tal de fomentar el respecte als seus drets.

Visió
En consonància amb la missió, la Fundació Santa Maria de Comabella pretén ser una entitat referent entre les entitats que donen suport en la presa de decisions de les persones en l'exercici de la seva capacitat jurídica, consolidar-se a les comarques centrals a partir del compromís amb la societat i esdevenir un recurs de suport i confiança per la ciutadania.

Valors
Els valors són els principis que impregnen l'organització, i han de regir els comportaments de tots els seus integrants al relacionar-se amb el seu entorn i grups d'interès.
> Respecte
> Amabilitat i tracte humà
> Promoció de l'autodeterminació
> Professionalitat


OBJECTIUS GENERALS

01 
Acompanyar  a les persones  en la presa de decisions i en l’exercici de la seva capacitat jurídica, evitant abusos i influències indegudes, pel respecte dels seus drets fonamentals tal com determina la Carta de NNUU sobre els Drets de les persones amb discapacitat.
02 
Donar suport a les persones  perquè puguin regir la seva vida quotidiana, tant com sigui possible, capacitant-los i cercant els serveis que poden requerir en cada moment, i acompanyant-los en la presa de decisions.
03
Promoure que  les persones que atenem siguin protagonistes de la vida i participin activament de la seva comunitat.

04
Assegurar el futur de la persona realitzant el Pla d'Atenció Individual, segons les seves capacitats, necessitats i desitjos per garantir una millora contínua en la seva qualitat de vida.

05
Orientar i assessorar els familiars i professionals de referència sobre les diferents modalitats de suport que proporciona la Fundació, i recomanar les més adequades en relació a cada persona.

06 
Sensibilitzar a la societat en relació al millor tractament i consideració dels col·lectius que acompanyem: discapacitat intel·lectual, salut mental i persones amb deteriorament cognitiu.

07
Establir les aliances més adequades amb institucions que ofereixen serveis i equipaments dels quals les persones a les que acompanyem se’n poden beneficiar per la millora del seu benestar.

08
Garantir la confidencialitat i la intimitat de les persones, així com la professionalitat de l’equip humà de la Fundació.