Què vols saber?

A la Fundació som conscients dels dubtes, incerteses i desconeixement que hi ha dels temes relacionats amb la incapacitació d’una persona i l’exercici de la tutela. És per això que volem apropar a la gent a aquests temes fent un recull de consultes i aspectes més comuns, amb qüestions bàsiques i respostes clares i entenedores.

INCAPACITACIÓ

Què és la incapacitació judicial d’una persona?

És un procés judicial que mitjançant una sentència reconeix que la persona no té la capacitat per autogovernar-se. La incapacitat s’ha d’entendre en sentit positiu. La sentència determina l’extensió i els límits de la incapacitat.

Qui pot iniciar el procés?

En el context familiar poden promoure el procés per la incapacitació el cònjuge, els pares, els fills i els germans. També pot fer-ho el ministeri fiscal. Qualsevol persona pot posar en coneixement del ministeri fiscal l’existència d’un presumpte incapaç.

TUTELAR

Què és la tutela?

Vetllar i representar a la persona declarada judicialment incapaç. Las funcions del tutor són assegurar la protecció de la persona, administrar i guardar els seus béns i, en general, vetllar per que tingui una bona qualitat de vida.

Qui pot ser el tutor?

Qualsevol persona o entitat designada per el Jutge que l’ha incapacitat o pels pares en testament.

Què és la curatela?

És una incapacitació parcial per determinats actes. El curador, a diferència del tutor, no substitueix a la persona incapaç sinó que complementa la seva incapacitat. El curador només intervé en els actes que especifica la sentència o en aquells que...

L’exercici de la tutela està controlat o vigilat per algú?

Sí. La llei estableix mesures de vigilància i control. El tutor ha d’informar anualment de la situació personal i patrimonial del tutelat i demostrar una bona gestió i administració dels seus béns, així com una correcta atenció personal.

Què passa amb els béns de la persona tutelada quan mor?

Si la persona va atorgar testament es segueix escrupolosament, sinó va testar es seguirà l’ordre de successions regulat per el codi de família. En cas de no existir cap familiar, els béns al cap dels anys i un cop acreditat...

ENTITATS TUTLEARS

Què són les entitats tutelars?

Són persones jurídiques (fundacions, associacions,…) que reuneixen els requisits establerts per la legislació vigent i no tenen afany de lucre. Tenen com a finalitat la protecció i la cura de les persones legalment incapacitades.

Objectiu de les entitats tutelars?

Protegir les persones tutelades. Aconseguir la seva millor qualitat de vida possible. Defensar els seus drets. Eliminar l’angoixa dels pares i familiars que produeix la incertesa el futur dels seus fills o parents

Quins serveis ofereixen a les famílies i professionals?

Informació sobre el funcionament del servei de tutela a l’entitat. Orientació i tramitació dels processos d’incapacitació a pares i familiars. Informació sobre qualsevol aspecte general i concret de serveis, ajudes, recursos, etc. relacionats amb el sector. Assessorament per a la...

Què és la pretutela?

És la relació que s’estableix entre la família i la entitat tutelar, una vegada els pares o parents han decidit que en un futur l’entitat sigui el tutor del seu familiar–tant si ho han deixat designat en el testament com...

Què és una mesura de suport per l’exercici de la capacitatjuridica?

Es tracta de facilitar els suports necessaris a aquelles persones ambdificultats mitjançant una de les figures contemplades per la legislacióvigent, adaptada a la intensitat, necessitats i circumstàncies de la personaper tal de garantir que aquesta pugui exercir els seus drets...

Com puc obtenir una mesura de suport?

La nova regulació no només afegeix una nova via d’accés per l’obtenciód’una mesura de suport (abans tutela/curatela), sinó que la prioritza davantde la segona i fins ara habitual via.Parlem de la via voluntària i la via judicial. Amb anterioritat a...

Qui pot iniciar un procediment de provisió de mesures desuport?

Preferentment, serà la pròpia persona qui s’adreçarà al jutjat o al notari persol·licitar la mesura de suport que ella mateixa consideri. Només si lapersona no pot expressar la seva voluntat o no és conscient de la necessitatde suport, algú proper...

Quines figures de suport contempla la llei?

Arrel la entrada en vigor de la nova reforma del Codi Civil Català en matèriade suports a les persones amb discapacitat, la tutela, curatela i pàtriapotestat prorrogada/rehabilitada ja no poden ser constituïdes en relació ales persones majors d’edat; se’ls hi...

logo-comabella-transparent
logo-comabella-transparent
Fundació Santa Maria de Comabella
Carrer Bernat Cabrera 10-14, Entresòl
08242 Manresa

Copyright © Fundació Santa María de COMABELLA 2024