Què fem

Assegurem el futur de les persones que acompanyem.
Aconseguim millorar-ne la qualitat de vida.
Defensem els seus drets i interessos.
Planifiquem amb la persona i el seu entorn, el seu futur.
 

Serveis

Proporcionem serveis essencials en el suport en l’exercici de la capacitat jurídica: informació i assessorament, per orientar en la presa de decisions, planificació de suports futurs, per garantir la tranquil·litat a llarg termini, i assistència personalitzada, per estar al costat de la persona atesa en tot moment. Descobreix com podem ser un suport en la construcció d’un present i un futur segurs.

Informació i assessorament

Facilitem els procediments legals i notarials necessaris per obtenir mesures de suport.

Planificació de suports futurs

Orientem a persones que, en vistes de futur, podran necessitar suport en la presa de decisions per a l’exercici de la seva capacitat jurídica.

Assistència

Guiem i donem suport perquè cada persona pugui desenvolupar el seu propi criteri en la presa de decisions.

Informació i assessorament

Facilitem els procediments legals i notarials necessaris per obtenir mesures de suport.

Planificació de suports futurs

Orientem a persones que, en vistes de futur, podran necessitar suport en la presa de decisions per a l’exercici de la seva capacitat jurídica. 

Assistència

Guiem i donem suport perquè cada persona pugui desenvolupar el seu propi criteri en la presa de decisions. 

Informació i assessorament

Facilitem els procediments legals i notarials necessaris per obtenir mesures de suport.

Planificació de suports futurs

Orientem a persones que, en vistes de futur, podran necessitar suport en la presa de decisions per a l’exercici de la seva capacitat jurídica. 

Assistència

Guiem i donem suport perquè cada persona pugui desenvolupar el seu propi criteri en la presa de decisions. 

Projectes

Coliving

Treballem per garantir l’accés a un habitatge digne. Ho fem a través del projecte Coliving, que potencia i restaura capacitats inherents a la persona: socials, de gestió econòmica i de les emocions. Treballem l’adquisició de nous coneixements per gestionar la vida autònoma, les relacions amb la comunitat, les rutines i les habilitats laborals.

Pla de suports

L’objectiu principal del Pla de suports és fomentar l’autodeterminació i responsabilitat de la persona atesa vers el seu propi camí vital. Impulsem, mitjançant els suports necessaris dels referents de l’entitat, que cada persona sigui l’encarregada de detectar les pròpies necessitats i definir els objectius i accions a dur a terme per donar-hi cobertura.

Grup autònom de sortides

Projecte dinamitzat per persones voluntàries de l’entitat (delegats de suport) que procura brindar estones d’oci a grups de persones ateses, sobretot en dies festius i èpoques de vacances. El Grup Autònom de Sortides té l’objectiu d’evitar l’aïllament i fomentar les habilitats i capacitats socials i comunicatives de les persones.

Necessitats bàsiques

Cobertura de necessitats bàsiques d’alimentació i higiene d’aquelles persones acompanyades per l’entitat que es troben en situació de vulnerabilitat econòmica i social. L’objectiu del projecte és atorgar a aquestes persones lots periòdics amb productes bàsics necessaris pel dia a dia.

Ajuts tècnics 

Cobertura de necessitats en suports tècnics i mèdics especialitzats,  com l’odontologia o l’oftalmologia, per a persones vulnerables. Donem solució a la manca de cobertura de necessitats mèdiques mitjançant la subvenció del tractament a realitzar i l’acompanyament per part d’un professional que asseguri la realització d’aquest, l’acompliment de les pautes mèdiques i el seguiment de la pròpia persona.

Hàbits saludables

Mitjançant activitats que combinen l’educació en oci inclusiu i l’educació en hàbits saludables i equilibrats, promovem hàbits saludables que ajudin a l’autocura i la socialització de les persones ateses i, per tant, fomentin la plena inclusió a la comunitat. 

Duem a terme accions que promouen una vida saludable des del punt de vista de la salut física, mental i emocional, procurant una major qualitat de vida. Al mateix temps, treballem per consolidar bons hàbits pel que fa a la realització d’activitats, promovent un adequat estat de salut físic i emocional de les persones.

Comissió de participació 

Comissió en representació de les persones usuàries formada per dues persones ateses que, voluntàriament, s’ofereixen a participar en processos de gestió i avaluació de la Fundació amb l’objectiu de donar una visió més real i propera a la percepció de les persones usuàries i les seves necessitats. Participen en l’avaluació de les enquestes de satisfacció, propostes de millora en la gestió i atenció directa i proposta de projectes i activitats.

Grups d’ajuda mútua 

Grups d’ajuda mútua entre professionals de l’entitat que, mitjançant reunions quinzenals, tracta situacions laborals i d’atenció directa complexes des de la vessant emocional. Un espai on el treballador/a pot expressar sentiments, pors i impressions, i on la resta de l’equip acull i conté les seves paraules, enfortint els vincles entre professionals i afavorint la canalització emocional. 

Coliving

Treballem per garantir l’accés a un habitatge digne. Ho fem a través del projecte Coliving, que potencia i restaura capacitats inherents a la persona: socials, de gestió econòmica i de les emocions. Treballem l’adquisició de nous coneixements per gestionar la vida autònoma, les relacions amb la comunitat, les rutines i les habilitats laborals.

Pla de suports
L’objectiu principal del Pla de suports és fomentar l’autodeterminació i responsabilitat de la persona atesa vers el seu propi camí vital. Impulsem, mitjançant els suports necessaris dels referents de l’entitat, que cada persona segui l’encarregada de detectar les pròpies necessitats i definir els objectius i accions a dur a terme per donar-hi cobertura.
Grup autònom de sortides

Projecte dinamitzat per persones voluntàries de l’entitat (delegats de suport) que procura brindar estones d’oci a grups de persones ateses, sobretot en dies festius i èpoques de vacances. El Grup Autònom de Sortides té l’objectiu d’evitar l’aïllament i fomentar les habilitats i capacitats socials i comunicatives de les persones.

Necessitats bàsiques

Cobertura de necessitats bàsiques d’alimentació i higiene d’aquelles persones acompanyades per l’entitat que es troben en situació de vulnerabilitat econòmica i social. L’objectiu del projecte és atorgar a aquestes persones lots periòdics amb productes bàsics necessaris pel dia a dia.

Ajuts tècnics 

Cobertura de necessitats en suports tècnics i mèdics especialitzats,  com l’odontologia o l’oftalmologia, per a persones vulnerables. Donem solució a la manca de cobertura de necessitats mèdiques mitjançant la subvenció del tractament a realitzar i l’acompanyament per part d’un professional que asseguri la realització d’aquest, l’acompliment de les pautes mèdiques i el seguiment de la pròpia persona.

Hàbits saludable

Mitjançant activitats que combinen l’educació en oci inclusiu i l’educació en hàbits saludables i equilibrats, promovem hàbits saludables que ajudin a l’autocura i la socialització de les persones ateses i, per tant, fomentin la plena inclusió a la comunitat. 

Duem a terme accions que promouen una vida saludable des del punt de vista de la salut física, mental i emocional, procurant una major qualitat de vida. Al mateix temps, treballem per consolidar bons hàbits pel que fa a la realització d’activitats, promovent un adequat estat de salut físic i emocional de les persones.

Comissió de participació

Comissió en representació de les persones usuàries formada per dues persones ateses que, voluntàriament, s’ofereixen a participar en processos de gestió i avaluació de la Fundació amb l’objectiu de donar una visió més real i propera a la percepció de les persones usuàries i les seves necessitats. Participen en l’avaluació de les enquestes de satisfacció, propostes de millora en la gestió i atenció directa i proposta de projectes i activitats.

Grup d’ajuda mútua

Grup d’ajuda mútua entre professionals de l’entitat que, mitjançant reunions quinzenals, tracta situacions laborals i d’atenció directa complexes des de la vesant emocional. Un espai on el treballador/a pot expressar sentiments, pors i impressions, i on la resta de l’equip acull i conté les seves paraules, enfortint els vincles entre professionals i afavorint la canalització emocional. 

logo-comabella-transparent
logo-comabella-transparent
Fundació Santa Maria de Comabella
Carrer Bernat Cabrera 10-14, Entresòl
08242 Manresa

Copyright © Fundació Santa María de COMABELLA 2024