Transparència

La Fundació Santa Maria de Comabella garanteix el dret d’exercir la plena capacitat jurídica a persones amb discapacitat intel·lectual, persones amb malaltia mental o persones grans que tenen dificultats per exercir-la, donant els suports que siguin necessaris, preferentment residents a la Catalunya Central.

Aquest servei pot oferir-se a petició pròpia o voluntat familiar en previsió d’empitjorament o desemparament de la persona, o bé per derivació tant de la unitat corresponent de la Generalitat de Catalunya com d’altres organismes i professionals del territori, en el moment que l’autoritat judicial competent valori l’oportunitat de proposar una entitat per exercir mesures de suport.

Missió

La nostra missió és donar suport en la presa de decisions a les persones en l’exercici de la seva capacitat jurídica, a través d’una atenció personalitzada, i procurant la seva plena inclusió a la comunitat, tot realitzant també una tasca sensibilitzadora per tal de fomentar el respecte als seus drets.

Visió

En consonància amb la missió, la Fundació Santa Maria de Comabella pretén ser una entitat referent entre les entitats que donen suport en la presa de decisions de les persones en l’exercici de la seva capacitat jurídica, consolidar-se a les comarques centrals a partir del compromís amb la societat i esdevenir un recurs de suport i confiança per la ciutadania.

Valors

Els valors són els principis que impregnen l’organització, i han de regir els comportaments de tots els seus integrants al relacionar-se amb el seu entorn i grups d’interès.

> Respecte
> Professionalitat
> Amabilitat i tracte humà
> Promoció de l’autodeterminació

 

Missió

La nostra missió és donar suport en la presa de decisions a les persones en l'exercici de la seva capacitat jurídica, a través d'una atenció personalitzada, i procurant la seva plena inclusió a la comunitat, tot realitzant també una tasca sensibilitzadora per tal de fomentar el respecte als seus drets.

Visió

En consonància amb la missió, la Fundació Santa Maria de Comabella pretén ser una entitat referent entre les entitats que donen suport en la presa de decisions de les persones en l'exercici de la seva capacitat jurídica, consolidar-se a les comarques centrals a partir del compromís amb la societat i esdevenir un recurs de suport i confiança per la ciutadania.

Valors

Els valors són els principis que impregnen l'organització, i han de regir els comportaments de tots els seus integrants al relacionar-se amb el seu entorn i grups d'interès.

  • > Respecte
  • > Amabilitat i tracte humà
  • > Promoció de l'autodeterminació
  • > Professionalitat

Documents Transparència​

Fundació Santa Maria de Comabella
Seu social:  C/ Bernat Cabrera 10-14, Entresòl (08242, Manresa)

Ap. Correus 410 (08240 Manresa)
CIF G60644994

Tel. 93 827 2300 / Fax 93 827 2138
fundacio@comabella.cat
@comabellafund

Inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya, amb l’identificador 823.
Inscrita al Registre de Grups d’interès de l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic, amb l’identificador 2244.

Fundació Santa Maria de Comabella Seu social:  C/ Bernat Cabrera 10-14, Entresòl (08242, Manresa) Ap. Correus 410 (08240 Manresa) CIF G60644994 Tel. 93 827 2300 / Fax 93 827 2138 fundacio@comabella.cat @comabellafund Inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya, amb l’identificador 823. Inscrita al Registre de Grups d’interès de l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic, amb l’identificador 2244.
logo-comabella-transparent
logo-comabella-transparent
Fundació Santa Maria de Comabella
Carrer Bernat Cabrera 10-14, Entresòl
08242 Manresa

Copyright © Fundació Santa María de COMABELLA 2024