Planificació de suports futurs

Penses que tu o algú del teu voltant podríeu necessitar suport en un futur?

A través del servei de planificació de suports futurs orientem a les persones que consideren que elles mateixes, o algú amb qui es relacionen, podran necessitar un suport extern en la presa de decisions per a l’exercici de la seva capacitat jurídica.

Compromís de suport futur 

En aquests casos, és de vital importància que la persona, mitjançant escriptura pública,  faci constar la seva voluntat i preferències davant la possibilitat de trobar-se en situació de pèrdua de capacitat i/o necessitat de suport en l’exercici de la seva capacitat jurídica. Aquesta escriptura podrà reflectir els interessos tant personals com patrimonials de la persona, àmbits en els que vol rebre suport i nomenament d’aquella persona, ja sigui física o jurídica, a la que faculta per exercir com a figura de suport a l’exercici de la seva capacitat jurídica.   

Tenint en compte aquesta designació futura, la nostra fundació assumeix un compromís de suport futur amb la persona, el qual es manté gràcies al seguiment periòdic que realitza l’entitat de la situació personal i social de la persona mentrestant no es resolen les mesures de suport judicial o notarialment acordades. Aquest seguiment promou la coneixença mútua i l’inici del vincle emocional entre la persona i els professionals, factor clau en el procés d’assistència que es donarà a posteriori.  

Els suports futurs tant poden ser compromisos a llarg termini, quan la pròpia persona o algú proper exposa la possibilitat que en un futur llunyà haurà de requerir suport per part de l’entitat, o bé a curt termini, quan la necessitat de suport ja existeix i, o bé no hi ha figura de suport o l’existent necessita poder delegar aquestes funcions a l’entitat.  

logo-comabella-transparent
logo-comabella-transparent
Fundació Santa Maria de Comabella
Carrer Bernat Cabrera 10-14, Entresòl
08242 Manresa

Copyright © Fundació Santa María de COMABELLA 2024