Informació i assessorament

Has de fer front a un procés legal o notarial per obtenir mesures de suport per a una persona dependent?

El nostre servei d’informació i assessorament és una eina a l’abast de tothom. Busquem fer més fàcil la connexió entre els procediments legals o notarials necessaris per proporcionar mesures de suport, i les persones que estan interessades en obtenir-los.
Actualment, l’ordenament jurídic en matèria de suports a l’exercici de la capacitat jurídica de persones amb discapacitat preveu dues vies d’accés al servei:

  • La via notarial: es tracta d’una mesura voluntària constituïda mitjançant escriptura pública davant de notari. Mitjançant aquest acte la pròpia persona podrà establir, sota el seu desig i criteri, en quin tipus d’actuacions necessita suport i la persona o entitat que ha de portar-ho a terme.
  • La via judicial: pensada per a aquelles persones que, ja sigui per motius mèdics o econòmics, no disposen de les capacitats adequades per portar a terme un nomenament notarial d’assistent. Mitjançant el procediment judicial, el qual pot ser tant voluntari com involuntari, la pròpia persona, família o professionals poden sol·licitar la figura d’un assistent de suport per a l’exercici de la capacitat jurídica.

Des del servei d’informació i assessorament informem i guiem tant a la ciutadania com a professionals sobre el procediment de provisió de mesures de suport i les ja citades vies d’accés. 

logo-comabella-transparent
logo-comabella-transparent
Fundació Santa Maria de Comabella
Carrer Bernat Cabrera 10-14, Entresòl
08242 Manresa

Copyright © Fundació Santa María de COMABELLA 2024