SANTA MARIA COMABELLA

LA FUNDACIÓ
__

.
.
. 
Compromís, present i futur

La Fundació Santa Maria de Comabella és una entitat sense ànim de lucre que des de l’any 1994 treballa per tenir cura i protegir i donar suport en la presa de decisions en l'exercici de la seva capacitat jurídica, a persones amb discapacitat intel·lectual, malaltia mental o persones que presenten deficiències permanents amb deteriorament cognitiu les quals, judicialment, la Fundació n’estigui encarregada.

L’àmbit territorial és Catalunya central.

 
 
 .
     

QUÈ FEM
__

Assegurem el
futur de les persones a
les que acompanyem
.

Aconseguim  millorar-ne 
la qualitat de vida. 

Defensem els seus 
drets i interessos.

Planifiquem,
conjuntament amb

la persona i el seu
entorn, el seu futur.

COM TREBALLEM
__

  1. Informem les famílies del servei de suport.
  2. Assessorem i orientem sobre les diverses mesures de suport.
  3. Estudiem i fem un seguiment de les persones en què es planteja la possibilitat de rebre suport.
  4. Vetllem per les persones, tenim  cura de les seves necessitats i desitjos, defensem els seus drets i donem un tracte afectiu i humà que millori la seva qualitat de vida, respectant els dictats de la Convenció Internacional de drets de les persones amb discapacitat de Nacions Unides.
  5. Vetllem els seus béns patrimonials i defensem els seus interessos de forma individualitzada i personalitzada.
  6. Garantim el servei més adient i adequat a les necessitats de cada persona i cerquem els recursos  necessaris per millorar el seu benestar.

QUI SOM
__

PATRONAT

És l’òrgan directiu. Adquireix el compromís de treballar amb eficàcia i eficiència per garantir el compliment de la seva missió: donar suport en la pressa de decisions a les persones en l’exercici de la seva capacitat jurídica, a través d’una atenció personalitzada, i procurant la seva plena inclusió a la comunitat, tot realitzant també una tasca sensibilitzadora per tal de fomentar el respecte als seus drets.

EQUIP HUMÀ

És configurat per professionals de les àrees social, econòmica i patrimonial, i jurídica. Les àrees treballen conjuntament amb la finalitat de assesorar i donar suport a la persona, procurant la seva participació sempre que sigui possible

Totes les persones que el formen tenen formació universitària o professional en àmbits relacionats amb les activitats que desenvolupa la Fundació Santa Maria de Comabella.

VOLUNTARIAT

Són els delegats/des de suport, estableixen un vincle d’amistat amb la persona, detecten necessitats, mancances i preferències.

Dediquen una part del seu temps lliure a ser un referent per la persona amb necessitat de suport.