El Patronat de la Fundació s’ha reunit aquesta setmana de forma virtual per fixar els objectius del proper any i fer un repàs de les accions dutes a terme aquest 2020. En aquesta reunió, que es fa cada semestre, s’ha aprovat el nou pla estratègic per al 2021, que excepcionalment tindrà una vigència de tan sols un any a causa de la incertesa de la situació de la pandèmia i la complexitat per planificar a llarg termini.

A la reunió, el Patronat ha aprofundit en cap a on s’encamina el futur del suport a les persones i quin paper hi tenim com a entitat tutelar. En aquest sentit, s’ha revisat el Codi d’Ètica i s’ha aprofitat per revisar la missió, visió i valors de la Fundació adequant la seva terminologia i contingut a l’essència del que diu la “Convenció Internacional sobre les Drets de les Persones amb discapacitat” de 13/12/2006. L’entitat s’avança a la propera modificació legislativa dels preceptes del llibre segon del codi civil referits a la modificació de la capacitat jurídica que s’està preparant a Catalunya per adaptar-se a les recomanacions de la Convenció.

El Patronat de la Fundació Tutelar Santa Maria de Comabella està compost per set membres de reconegut prestigi professional i/o representants d’entitats que desenvolupen la seva activitat dins del territori, preferiblement en el camp dels col·lectius protegits per la fundació. Els membres es reuneixen dues vegades l’any i com a òrgan directiu de la Fundació adquireixen el compromís de treballar amb eficàcia i eficiència per garantir el compliment de la seva missió: tenir cura i protegir la persona tutelada.

logo-comabella-transparent
logo-comabella-transparent
Fundació Santa Maria de Comabella
Carrer Bernat Cabrera 10-14, Entresòl
08242 Manresa

Copyright © Fundació Santa María de COMABELLA 2024

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *