.

NOTÍCIES

.

Les mesures de suport a la capacitat jurídica i el paper de les entitats de suport

Dijous 18 d'octubre vam dur a terme la xerrada “Mesures de suport a la capacitat jurídica i el paper de les fundacions”, una xerrada impartida per professional d’AMPANS i de CRTEACC, destinada a famílies. Podeu trobar el document complet del dia de la sessió aquí.

 

La Fundació Santa Maria de Comabella va acompanyar l’any passat 192 persones de les comarques del Bages, Moianès, Berguedà i Osona

L’entitat ha aprovat l’actualització del seu nom per adequar-lo als nous models d’atenció que abandonen la idea de les tuteles, reforçant els aspectes d’autonomia personal i en els principis de necessitat i proporcionalitat de les mesures de suport que puguin necessitar

El darrer any 2021 ha suposat un repte per a totes les entitats del tercer sector que treballen donant suport a persones en situació de vulnerabilitat, reforçant els aspectes d’autonomia personal, el respecte a la voluntat pròpia i desitjos de la persona, basant-se en els principis de necessitat i proporcionalitat.

Fent recopilatori d’aquest any tan diferent, la Fundació Santa Maria de Comabella ha publicat la Memòria anual, on s’hi recullen les activitats realitzades per aquesta entitat sense afany de lucre. Aquesta fundació, creada l’any 1994 a la comarca del Bages i promoguda per la fundació AMPANS, acompanyava a finals de l’any passat 192 persones de les comarques del Bages, Moianès, Berguedà i Osona. 

La principal funció de la fundació es donar suports en la presa de decisions a les persones adultes amb discapacitat perquè puguin exercitar la seva plena capacitat jurídica en igualtat de condicions que la resta de persones.

L’entitat treballa amb un equip multidisciplinari format per professionals de l’àmbit social, econòmic i jurídic, que dissenya les mesures de suport per garantir el respecte dels drets de les persones, l’estabilitat personal i patrimonial.

La Memòria recull les activitats més rellevants de l’any, perquè aquests col·lectius  tinguin capacitat jurídica en igualtat de condicions amb les altres, en tots els aspectes de la seva vida  i promou un sistema de provisió de suports respectuós amb les voluntats i les preferències de la persona. 

El nou model situa, a Catalunya, la figura de l'assistent personal (la família o les entitats sense ànim de lucre autoritzades) com a eix central per a la cura primordialment assistencial, incloent-hi el suport a la gestió econòmica i emocional. Aquesta nova regulació està inspirada en el respecte a la dignitat de la persona, vetllant pel compliment dels seus drets fonamentals i el respecte a la lliure voluntat de les persones amb discapacitat, així com en els principis de necessitat i proporcionalitat de les mesures de suport que puguin necessitar.

L’any també ha suposat un repte per a la continuïtat dels efectes de la pandèmia, tot i que s’ha pogut recuperar el contacte físic i les visites i activitats previstes, amb les mesures de protecció i prevenció establertes. Les mesures de seguretat s’han extremat en l’atenció directa, que s’ha mantingut en aquells casos on les persones presentaven unes condicions de vulnerabilitat que no els permetien l’autonomia suficient per ocupar-se de les pròpies activitats bàsiques diàries. 

Els efectes de la pandèmia també han portat una reducció en el nombre de casos assumits, així com un augment en el nombre de defuncions, sobretot en el col·lectiu de gent gran. Tot i així, el nombre de persones acompanyades a finals de l’any 2021 suposa un increment del 13,61% sobre les persones ateses l’any anterior.

Per altra banda, destaquen iniciatives que s’han pogut dur a terme en benefici de les persones ateses. La creació d’un grup de sortides autònomes, la realització d’activitats d’oci i culturals subvencionades per la Diputació de Barcelona o les aportacions d’entitats com la fundació La Caixa, que han permès pal·liar els efectes de la COVID a través de la donació de lots de productes de primera necessitat i han potenciat el projecte de llars autònomes.

Tot i les dificultats que 2021 ha presentat, la fundació conclou la memòria amb una valoració positiva pel que fa a l’acompliment de la seva missió i els seus valors recollits en els estatuts: vetllar pel benestar i interès de la persona a través d’una atenció personalitzada, donant suport i acompanyant a la presa de decisions, així com a l’entorn familiar o més proper de la persona.

Recentment l’entitat també ha aprovat l’actualització del seu nom, deixant d’utilitzar el terme de tutela, per adequar-lo als nous models d’atenció que abandonen aquest concepte, reforçant els aspectes d’autonomia i participació personal i social. 

Fundació “la Caixa” i CaixaBank col·laboren amb nosaltres un any més
Toni Noguera (CaixaBank), Carla Ferrete (Fundació Tutelar Santa Maria de Comabella), Yolanda Altimiras (Fundació “la Caixa”), Sebastià Catllà (Fundació Tutelar Santa Maria de Comabella), Mireia Gorchs (CaixaBank), i Isabel Josende (Fundació Tutelar Santa Maria de Comabella).

CaixaBank, a través d’una aportació econòmica de la Fundació "la Caixa" ha col·laborat amb la Fundació tutelar Santa Maria de Comabella, des d'on donem suport a persones amb discapacitat intel·lectual, malaltia mental o persones que presenten deteriorament cognitiu, en la presa de decisions que afecten l'exercici de la seva capacitat jurídica.L’entitat ha rebut una col·laboració de 3.000 euros destinada a pal·liar els efectes socioeconòmics que les persones usuàries de l’entitat han patit arran de la COVID.

Per dur-ho a terme, la fundació desenvoluparà dos projectes amb diverses tipologies de suport, material i emocional. El primer, basat en facilitar lots amb productes de primera necessitat a aquelles persones amb menys recursos econòmics a les que la fundació dona suport. Degut a la situació derivada de la COVID-19, les persones usuàries han patit; empobriment i requereixen d’un ajut material extra per donar cobertura a les seves necessitats més bàsiques.

L’altra tipologia de suport es fonamenta en un acompanyament de caire emocional i pedagògic mitjançant el projecte de “llars de suport” en el camí cap a la emancipació. L’objectiu d’aquest segon projecte és fer ús de pisos compartits on, mitjançant el suport de professionals i voluntaris, es treballarà ;perquè les persones que acompanya l’entitat assoleixin un millor nivell d’autonomia personal, social i econòmic que els ajudi a dur una vida més autònoma i emancipada.

La Responsable Territorial a Catalunya de Fundació "la Caixa", Yolanda Altimiras, acompanyada de Toni Noguera, Director de Banca d’Institucions de CaixaBank, i Mireia Gorchs, Responsable d’Acció Social de CaixaBank a la Direcció Territorial Catalunya, han visitat la nostra entitat i s’han entrevistat amb l’equip de professionals que hi treballa per conèixer de primera mà l’activitat que hi desenvolupen. Durant la visita, han estat acompanyats pel president de l’entitat, Sebastià Catllà.

Hem rebut una col·laboració econòmica de l’Obra Social “la Caixa” per adequar una de les llars d’autonomia

L’Obra Social “la Caixa” ens ha ajudat a fer realitat el projecte de les Llars autònomes que tenim a Manresa. Gràcies a la seva aportació econòmica, dotada amb 5.000 euros, es podrà pintar i adequar una d’aquestes Llars, on hi viuen tres persones tutelades per la Fundació.
Aquests habitatges d’inclusió es basen en el Cohousing, una llar compartida entre diverses persones que disposen d’autonomia amb l’objectiu és cobrir una necessitat bàsica i un dret fonamental de totes les persones: l’accés a un habitatge digne.
Aquestes llars no pretenen convertir-se solament en un recurs assistencial, sinó potenciar o restaurar també capacitats inherents a la persona bàsiques per una vida autònoma com per exemple habilitats socials, capacitats relatives a la gestió econòmica, d’emocions i adquisició de nous coneixements que puguin ser funcionals per gestionar la vida en la llar, potenciar les relacions amb la comunitat i fomentar el seu desenvolupament integral, esdevenint així el servei de llar autònoma en un pont cap al desenvolupament integral.

El Patronat aprova el Pla estratègic 2021 amb la mirada posada al futur del suport a les persones i el paper de les entitats tutelars
El Patronat de la Fundació s’ha reunit aquesta setmana de forma virtual per fixar els objectius del proper any i fer un repàs de les accions dutes a terme aquest 2020. En aquesta reunió, que es fa cada semestre, s’ha aprovat el nou pla estratègic per al 2021, que excepcionalment tindrà una vigència de tan sols un any a causa de la incertesa de la situació de la pandèmia i la complexitat per planificar a llarg termini.

A la reunió, el Patronat ha aprofundit en cap a on s’encamina el futur del suport a les persones i quin paper hi tenim com a entitat tutelar. En aquest sentit, s’ha revisat el Codi d’Ètica i s’ha aprofitat per revisar la missió, visió i valors de la Fundació adequant la seva terminologia i contingut a l’essència del que diu la “Convenció Internacional sobre les Drets de les Persones amb discapacitat” de 13/12/2006. L’entitat s’avança a la propera modificació legislativa dels preceptes del llibre segon del codi civil referits a la modificació de la capacitat jurídica que s’està preparant a Catalunya per adaptar-se a les recomanacions de la Convenció.

El Patronat de la Fundació Tutelar Santa Maria de Comabella està compost per set membres de reconegut prestigi professional i/o representants d’entitats que desenvolupen la seva activitat dins del territori, preferiblement en el camp dels col·lectius protegits per la fundació. Els membres es reuneixen dues vegades l’any i com a òrgan directiu de la Fundació adquireixen el compromís de treballar amb eficàcia i eficiència per garantir el compliment de la seva missió: tenir cura i protegir la persona tutelada.

Hem rebut una subvenció de la Diputació de Barcelona per promoure l’esport, la cultura i els bons hàbits alimentaris a través de l’oci inclusiu
La Diputació de Barcelona ens ha atorgat una subvenció de cinc mil euros per a la realització d’activitats que promoguin l’esport, la cultura i els bons hàbits alimentaris entre les persones que acompanyem. L’objectiu és potenciar-los través de l’oci inclusiu a l’abast de persones amb pocs recursos i en situació de vulnerabilitat.

Des de la Fundació Tutelar Santa Maria de Comabella hem detectat la necessitat de promoure hàbits saludables que ajudin a la socialització i la plena inclusió social de les persones que acompanyem. A més, considerem que promoure l’oci saludable i cultural entre les persones amb pocs recursos té un impacte social molt alt i contribueix a reduir ingresos hospitalaris i visites a centres d’atenció primària i alhora incentiva la seva autonomia.

Per aconseguir aquests objectius s’han programat una sèrie d’activitats experiencials de caràcter cultural. I és que habitualment moltes de les persones que acompanyem des de la Fundació no poden gaudir d’activitats d’aquest tipus per falta de recursos econòmics o de mobilitat. És per això que considerem que aquestes sortides vetllen pels drets i el benestar físic, emocional i material d’aquestes persones.

Un equip de voluntaris de “la Caixa” fa acompanyament telemàtic a persones de la fundació

El confinament ha comportat moments de solitud per a moltes persones, i el voluntariat telefònic ha estat un suport molt important

Un equip de voluntaris de “la Caixa” fa acompanyament a les persones de la fundació tutelar Santa Maria de Comabella. La situació de confinament va ser complicada per moltes persones a les que acompanyem perquè ha comportat moments de solitud i incertesa. L’acompanyament del voluntariat, que va començar sent telemàtic durant el confinament, segueix en actiu i fins i tot hi ha la intenció de fer trobades presencials. 

El voluntariat telemàtic ha estat una proposta per oferir moments de companyia a aquestes persones. L’equip de voluntaris de “la Caixa” han compartit trucades o videotrucades i s’han preocupat pel benestar de les persones tutelades periòdicament.
Els professionals de la fundació consideren que aquest tipus d’acompanyament ha estat una “injecció d’amor” en moments molt difícils, que ha generat un vincle molt important. Des de l’equip de voluntaris de “la Caixa” s’han mostrat molt contents de poder aportar el seu granet de sorra i ajudar aquestes persones.

 

Hem rebut una aportació solidària de la Fundación VINCI per pal·liar les conseqüències del Covid19 entre les persones que acompanyem

L’aportació es destinarà a lots de productes bàsics de primera necessitat i se’n beneficiaran 35 persones durant sis mesos

La Fundació Tutelar Santa Maria de Comabella ha estat un dels 23 projectes escollits per la Fundación VINCI España, on destinarà els fons extraordinaris que havia convocat de forma urgent. L’objectiu d’aquest fons és ajudar a pal·liar les conseqüències del Covid entre les persones més vulnerables i vol ser un suport a projectes desenvolupats en hospitals, centres sanitaris i educatius.

La crisi sanitària del Covid19 ha estat una sacsejada molt forta pel conjunt de la societat, però les que més patiran les conseqüències seran les persones més vulnerables. És per això que la Fundació Tutelar Santa Maria de Comabella ha decidit destinar l’aportació de VINCI a productes bàsics de primera necessitat per les persones que acompanya i especialment les que es troben en una situació més complicada.
Un total de 35 persones rebran una ajuda durant sis mesos. En concret es tracta d’un lot de productes alimentaris per valor de 50€ que rebran dos cops al mes, i un lot de productes d’higiene personal per valor de 20€ que rebran un cop al mes.

Fundació VINCI Espanya
La Fundació VINCI Espanya és una organització sense ànim de lucre que actua com a vincle d'unió entre les empreses de el grup VINCI a Espanya amb la finalitat de plasmar en ajudes concretes el compromís amb l'entorn social i les comunitats locals.

La Fundació dóna suport accions d'agents que lluiten contra l'exclusió, a través de l'acompanyament realitzat per treballadors de Grup, que s'impliquen de manera continuada, aportant la seva dedicació en projectes que ells mateixos impulsen. Així mateix, avalua les propostes d'apadrinament dels col·laboradors de VINCI Energies Spain, Freyssinet, Eurovia, Rodi Kronsa, Sixense i les seves filials, i les recolza amb suport econòmic. A més, facilita que els treballadors puguin posar en marxa o col·laborar amb els diferents projectes.

Tenim en marxa protocols específics per protegir les persones que acompanyem davant del Coronavirus

La crisi sanitària del Covid19 ens està posant a prova com a societat, però una vegada més els serveis essencials de suport a les persones estem demostrant que juntes podrem fer-hi front. La Fundació Tutelar Santa Maria Comabella està portant a terme un pla de prevenció i protecció per preservar la salut de les persones usuàries i també del seu equip humà.

L’entitat està seguint les recomanacions del departament de Salut i com a servei essencial segueix acompanyant les persones amb les mesures de protecció i adaptacions pertinents. Seguim fent acompanyament presencial a totes aquelles persones de la fundació que viuen soles al domicili, se’ls hi porta la compra i medicació. A nivell telefònic hi ha contacte setmanal amb totes les persones usuàries de l’entitat i se’ls acompanya psicològicament en aquests moments difícils.

En el cas de les persones tutelades que estan a serveis residencials, les persones de l’entitat fan seguiment de les mesures de protecció que s’estan prenent i es coordinen amb els equipaments públics del territori per continuar garantint una atenció integral i de qualitat.

El personal de la fundació està demostrant un compromís i professionalitat impecable en aquests moments tan delicats, posant per davant les persones vulnerables que acompanyem. L’equip humà és clau per tirar endavant en aquests moments difícils, que procuren des del a distància que les persones tutelades se sentin acompanyades i rebin l’escalf i suport que necessitin per alleugerir el confinament.

La fundació posa a disposició el seu mail de contacte per a qualsevol dubte o necessitat que pugui sorgir: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Hem celebrat 25 anys amb una xerrada informativa i visita a les noves instal·lacions

Ahir vam fer un acte de celebració del 25 aniversari de la fundació, que va impulsar AMPANS l’any 1994. Un centenar de persones ens hi van acompanyar, entre elles famílies i professionals de la fundació que han treballat amb nosaltres al llarg d’aquests anys.

L’acte va ser una xerrada informativa sobre la tutela, i vam comptar amb Sílvia Mañas, jutgessa degana de Manresa, Josep Sorribes, de Masfret Advocats, Mariona Homs, regidora d’Acció Social de l’Ajuntament de Manresa i Sebastià Catllà, president de la fundació tutelar Santa Maria de Comabella.

La jornada va acabar amb un piscolabis i una visita a les noves instal·lacions de la fundació, al carrer Bernat Cabrera de Manresa.

 

Xerrada informativa amb motiu del 25 aniversari de la fundació

El proper dimarts dia 10, la Fundació Tutelar Santa Maria de Comabella, impulsada per AMPANS, celebra el seu 25 aniversari

Per celebrar-ho, ha organitzat una xerrada informativa a les instal·lacions que acaba d'estrenar recentment al nou centre situat al Carrer Bernat Cabrera de Manresa.

La xerrada serà a càrrec de la Sra. Sílvia Mañas, jutgessa degana de Manresa, i el Sr. Josep Sorribes, de Masfret Advocats. També es comptarà amb la participació del President de la Fundació Tutelar, Sebastià Catllà, que inaugurarà l'acte, i de la Regidora delegada d'Acció i Inclusió Social de l'Ajuntament de Manresa, Mariona Homs, que farà la clausura.

La Fundació Privada Tutelar Santa Maria de Comabella és una entitat sense ànim de lucre que des de l'any 1994 treballa per tenir cura i protegir, en concepte de tutors/es, curadors/es, administració de béns, defensa judicials, o altra forma jurídica, a persones amb discapacitat intel·lectual, malaltia mental o persones que presenten deficiències permanents amb deteriorament cognitiu, les quals, judicialment o per voluntat de la família, la Fundació n'estigui encarregada.

Trenquem barreres (no només les físiques)

Les Fundacions Tutelars tenim com a principal missió donar suport a la presa de decisions i donar protecció a persones a qui s’ha modificat judicialment la capacitat d’obrar. Amb tot, estem canviant el fons i la forma de com treballem per assolir aquests objectius. Ja no parlem d’incapacitació sinó de suports a persones amb discapacitat, ni tampoc de representar-los sinó de complementar la seva capacitat de decidir. És per això que estem canviant de forma profunda la manera d’abordar aquesta protecció, posant èmfasi en potenciar les seves capacitats per poder decidir i, així respectar al màxim la seva voluntat, l’autodeterminació i l’autonomia en la presa de decisions i, en tot cas dialogant constantment per fer-los conscients de les conseqüències dels diferents camins que poden prendre. Tothom ha de poder tenir el dret a equivocar-se.

Per tant, es tracta de trencar barreres, i no només les físiques, sinó també les barreres mentals que tenim les persones professionals que intervenim amb persones amb discapacitat. S’han de deixar enrere actituds massa paternalistes, pensant que decidint per ells fem un bé i, d’aquesta manera els infantilitzem i potser en algunes ocasions o bé prenem decisions però sense que sigui la millor opció. Alhora, també les mateixes persones amb discapacitat a qui es planteja la responsabilitat de ser més protagonistes de les decisions de la seva vida quotidiana i també de les decisions transcendentals, han de ser més conscients de què significa prendre-les.

Cal tenir present que cada any a Catalunya creixen el nombre de persones amb discapacitat que necessiten aquests suports, en unes vuit-centes persones. La nostra Fundació també ha gaudit d’aquest creixement en l’àmbit de les comarques centrals fins arribar a donar suport a més de 130 persones. És per això que aquesta evolució positiva ha anat en paral·lel a fer un treball de reflexió i de canvi de paradigma per ser més respectuoses amb la seva voluntat, sense perdre de vista que la nostra principal finalitat és proporcionar una vida digne i plena i, garantir el màxim benestar físic, emocional i social. En aquesta línia, la Fundació Tutelar Santa Maria de Comabella ha preparat tot l’equip de professionals en aquesta filosofia i, juntament amb altres entitats del territori com Althaia, altres Fundacions Tutelars del territori, els col·legis professionals de treball social, advocats o metges o entitats de salut mental, fa divulgació d’aquesta manera de treballar reforçant, així, la xarxa d’atenció a les persones amb discapacitat.

Hem firmat un conveni amb Creu Roja per millorar l’atenció i l’assessorament de les persones usuàries d’ambdues entitats

Després de treballar conjuntament en diverses ocasions, Creu Roja i la Fundació Tutelar Santa Maria de Comabella hem formalitzat la relació amb un conveni de col·laboració amb l'objectiu de millorar l'atenció i l'assessorament a les persones usuàries de les dues entitats, de manera que es garanteixi una protecció integral i contínua. D'una banda, Creu Roja ofereix les eines de suport en àmbits de primera necessitat; d'altra banda, la Fundació Tutelar Santa Maria de Comabella garanteix el seu assessorament i acompanyament a les persones vulnerables i a les seves famílies, en relació a tràmits d'incapacitació judicial.

Les dues entitats, que ja havien treballat conjuntament en altres ocasions, s'especialitzen en el tracte amb persones vulnerables, amb una clara funció social i humanitària. A través d'aquest conveni, Creu Roja a Manresa i la Fundació Tutelar Santa Maria de Comabella pacten aportar personal voluntari en els diversos projectes que pugui desenvolupar cada entitat, per promoure la solidaritat a través de la sensibilització de la societat davant els col·lectius atesos.

La Fundació Tutelar Santa Maria de Comabella va acompanyar l’any passat 131 persones de les comarques del Bages, Berguedà i Moianès

L’entitat acaba de fer pública la Memòria anual d’activitats que es pot consultar ja a la seva pàgina web

La Fundació Tutelar Santa Maria de Comabella ha publicat la memòria anual on s’hi recullen les activitats realitzades per aquesta entitat sense afany de lucre, fundada l’any 1994 a la comarca del Bages. Aquesta fundació, promoguda per AMPANS, acompanyava a finals de l’any passat 131 persones de les comarques del Bages, Berguedà i Moianès.

La principal funció de la Fundació Tutelar Santa Maria de Comabella és la de protegir, vetllar i acompanyar les persones amb discapacitat intel•lectual, malaltia mental o persones que presenten dèficits permanents amb deteriorament cognitiu, les quals, judicialment o per voluntat de la família, la fundació n’estigui encarregada.

L’entitat treballa amb un equip format per deu professionals de l’àmbit social, econòmic i patrimonial, que han vetllat pel benestar físic, social i emocional de les persones usuàries, i per protegir l’ús correcte dels seus bens.

L’any 2018, la Fundació Tutelar Santa Maria de Comabella ha pogut desenvolupar trobades amb sis entitats tutelars de referència a Catalunya, amb les que han compartit reptes i s’han preparat per abordar els canvis normatius previstos en l’àmbit de la tutela, com ara complir la Declaració Universal dels Drets de les persones amb discapacitat de les Nacions Unides.

La memòria del 2018 recull els temes més rellevants de l’any, com l’adquisició d’un habitatge dins d’un projecte de cohousing, que ha permès a l’entitat oferir habitatges dignes a persones amb pocs recursos, a més de disposar d’un habitatge d’emergència per a casos socials greus. També es destaca un projecte d’oci saludable impulsat per la pròpia fundació i finançat per la Diputació de Barcelona, que ha permès a 14 persones tutelades gaudir de sortides saludables a Món Sant Benet i Fundació Alícia i al Centre Especial de Treball la Fageda.

La Fundació conclou la memòria 2018 amb una valoració positiva pel que fa a l’acompliment de la seva missió i els seus valors recollits en els seus Estatuts: vetllar pel benestar i interès de la persona tutelada a través d’una atenció personalitzada, donant suport a la presa de decisions, així com a l’entorn familiar o més proper de la persona.

La tasca sensibilitzadora cap a la societat per tal de fomentar el respecte als seus drets i dignitat, és una altra de les funcions de la Fundació Tutelar Santa Maria de Comabella, alhora, que treballar per la seva plena inclusió a la comunitat.
A Catalunya hi ha un total de 7.400 persones tutelades.

Tutelar és protegir les persones més vulnerables

Les societats actuals s’han fet cada cop més complexes, talment com els models familiar, d’aquesta manera, han crescut intensament les figures de protecció tutelar, que protegeixen el benestar de persones vulnerables, així com els seus drets.

Sovint ens trobem davant de persones grans amb demències, sense família o amb familiars que no se’n poden cuidar. Per altra banda, persones amb discapacitat intel•lectual, en què es dóna el cas que els pares i les mares es van fent grans i pensen, qui se’n farà càrrec quan faltem? O bé persones amb malaltia mental amb poca xarxa que necessiten acompanyament i suport en diversos àmbits de la seva vida.

Per donar resposta a aquestes necessitant, ja fa més de 20 anys que van néixer les Fundacions Tutelars, com la Santa Maria de Comabella, impulsada per Ampans per donar suport a col·lectius vulnerables.

En primer lloc, sempre es genera un procediment judicial d’incapacitació, en què un jutge/ssa determina la capacitat de decidir de la persona, així com els suports que necessita. Així, es pot procurar un grau d’intervenció més alt amb una tutela parcial o total. Qualsevol mesura ha de tenir com a objectiu respectar al màxim les preferències i decisions de les persones tutelades, tal com ho marca la Conferència Internacional de Nacions Unides sobre el Drets de les Persones amb Discapacitat. Aquesta Convenció remarca que ha de vetllar pel seu benestar, però alhora permetre que les persones tutelades, segueixin sent protagonistes de les seves vides. Per tant, treballem per millorar la seva qualitat de vida, defensant els seus drets i assegurant el seu futur.
El suport a les persones tutelades poden ser molt diversos: acompanyament en l’àmbit de la salut, suport en el seu benestar físic o emocional o, bé, la bona gestió dels seus recursos econòmics. Les entitats tutelars estem subjectes a un estricte control judicial per garantir la bona gestió i la transparència en tots els àmbits, havent de donar comptes davant l’autoritat judicial, anualment. Cal aclarir, que el patrimoni i recursos econòmics que les persones tutelades tenen en el moment de la defunció, segueixen el seu curs en relació a les herències familiars i els hereus/ves legítims i, només en cas de donacions queden en mans de la Fundació.

Sovint, moltes persones vinculades a aquests col·lectius vulnerables, se’ls afegeix la problemàtica de tenir molt pocs recursos a la seva disposició, per tant, des de la Fundació treballem per proveir-los d’una vida el màxim de digne possible, i trobar els recursos residencials, laborals o de suport social més adequats que ofereix la xarxa pública o altres recursos d'AMPANS en àmbits residencials, suport a l’autonomia en la pròpia llar, o de serveis ocupacionals.

La Fundació Tutelar Comabella vol ser l’entitat tutelar de referència a les comarques centrals, especialment al Bages i Moianès i, al Berguedà en l’àmbit de gent gran i malaltia mental, és per això que ens posem al servei de les famílies i de la comunitat per assessorar i orientar en el procés d’incapacitació de persones vulnerables, alhora que col·laborem a planificar la seva vida i el seu futur, juntament amb les persones de referència. Només així aconseguirem crear un coixí prou sòlid per facilitar la vida de les persones que més ho necessiten.

Laura Vilagrà i Pons. Gerent de la Fundació Tutelar Santa Maria de Comabella

De visita a Sant Benet de Bages i la Fundació Alícia

Un grup de persones tutelades per la Fundació Santa Maria de Comabella han visitat Món Sant Benet, un projecte cultural, turístic i de lleure saludable de gran singularitat en el marc d’un programa finançat per la Diputació de Barcelona. Concretament, s’ha fet una visita interactiva al monestir romànic benedictí de Sant Benet de Bages del s. XII i, han gaudit del taller “Fem cuinetes” impartit per la Fundació Alicia. Al taller han pogut preparar receptes saludables, senzilles i a baix cost. Alhora, la gent de la tutelar han rebut una formació sobre la piràmide alimentària i consells útils per fer menjar saludable a la nostra cuina.

La valoració de l’activitat de lleure saludable ha estat molt positiva. De tal manera que la Fundació ja està preparant la següent sortida al Centre Especial de Treball la Fageda a la comarca de la Garrotxa, on faran un tast de formatges, visitaran el Centre Especial de Treball i gaudiran de la tardor a la Fageda d’en Jordà (Santa Pau).

"Un dia qualsevol a la tutelar", per Elisabet Pàrraga Sala

Durant la meva etapa de pràctiques com a estudiant de la UOC vaig anar a conèixer la feina que fa la Fundació Tutelar Santa Maria de Comabella, una entitat sense ànim de lucre impulsada per AMPANS. Vaig conèixer alguns membres de l’ equip -gairebé totes dones-, i em va semblar molt interessant acompanyar-les durant un dia en la seva feina.

“La Tutelar”, que és el nom com l’han batejada internament, s’encarrega de gestionar les tuteles legals d’aquelles persones que, per raons de discapacitat intel·lectual o salut mental, tenen una incapacitat que no els permet obrar per si mateixes en termes legals. D’aquesta manera, la Tutelar exerceix de tutors legals d’aquestes persones, ja tinguin una incapacitat que comporti una tutela total sobre les seves gestions, o parcial quan només requereixen una funció de “curatela” en alguns àmbits de vida.

L’equip de la tutelar es reuneix per parlar de cada cas en particular i fer-ne un estudi de seguiment i avaluació contínua. Les persones tutelades tenen peculiaritats i necessitats diferents. Cada una de les referents gestiona de manera única i individualitzada l’atenció a cada persona, amb un contacte directe i individualitzat amb cada tutelat o tutelada.  Alhora, la Fundació Tutelar compta amb la col·laboració d’un programa concret que rep el nom de Programa d’Autonomia a la Pròpia Llar. L’Anna, educadora social, ajuda a les persones usuàries d’aquest programa de manera directe donant suport en les tasques domèstiques del dia a dia.

Trobo que fan una tasca fantàstica i apassionant per la forma com milloren la qualitat de vida i l’autonomia de cada persona; com l’ajuden i li donen suport, i amb quina estimació i afecte fan la seva feina. Segons m’expliquen, cada cas és diferent i l’actitud i les capacitats de la persona són factors importantíssims per gestionar la tutela i, per entendre-ho, m’han convidat a conèixer el cas de l’A., amb el seu permís.

L’A. CANVIA DE PIS

La J. és la referent tutelar de l’A. A la reunió de la setmana passada van comentar el seu cas i van posar en pràctica una sèrie de decisions que avui la J. li exposarà, i aprofitaran per anar a fer gestions a la companyia de telèfons i al banc.

Així doncs, acompanyo la J. a veure l’A. Quan arribem al portal, ens hem d’esperar una mica perquè ens obri i em comenta que de vegades les persones no se’n recorden o no són a casa quan els hi fan la visita. És una feina incerta, oberta a la improvisació perquè no saps mai quines tasques poden aparèixer de noves a gestionar; una visita al metge, una rentadora que s’espatlla...

Quan arribem al pis, l’A. ens convida a seure al menjador i ells dos entaulen una conversa per veure com es troba i saber si té alguna inquietud o tasca a gestionar. Sovint, les referents tutelars ajuden a fer la compra, però l’A. és autònom en aquest sentit i se sap  administrar.

L’A. fa poc que ha canviat de pis. Vivia a Navarcles i es trobava sol. Tenia el desig de viure a Manresa. La Fundació Tutelar Santa Maria de Comabella li va buscar una opció per millorar la seva situació. Li van proposar de compartir pis amb l’E., que també buscava amb qui compartir pis i tenir companyia. Tots dos hi van estar d’acord, i ara comparteixen pis a Manresa.

L’A. explica que encara està en fase de canvi, adaptant-se a la convivència i a viure en un pis al nucli urbà d’una ciutat. S’està personalitzant la seva habitació. S’hi ha posat un televisor i vol ensenyar-li a la J.; la J. la mira encantada i el felicita per la feina feta i per vetllar per fer-se un espai acollidor. És en aquests moments quan captes el vincle que estableixen i els sentiments de reconeixement i agraïment.

Mentre parlen, la J.pren nota de tot el què l’A. li fa saber, i anota que la setmana que ve l’A. necessitarà anar al podòleg. També comenten el pressupost, ja que cada persona disposa  de les seves partides en funció dels seus ingressos i vetllen per un control conjunt dels seus béns. A mig matí, la J. i l’A. van a fer les gestions que toquen. La primera és a la companyia telefònica per canviar internet de domicili i després al caixer, per treure els diners que l’A. necessita pel seu dia a dia..

Tot va molt bé. Passegem tots 3 pel carrer i l’A. m’explica que li agrada viure al centre de Manresa.

Ens acomiadem al seu portal. Ell ara vol pujar cap a casa per fer-se el llit i després anirà a comprar. La J. i jo tornem a la Tutelar i comentem la visita durant el viatge. La J. em fa saber que ara quan arribi haurà de registrar tot el què hem fet i com ha anat amb l’A., per així poder-ne fer un seguiment i veure la seva evolució. M’enduc la imatge d’un home entranyable, ple de bona fe i amb ganes de valer-se per ell mateix. De la jornada de la J., m’enduc el coneixement d’una feina que desconeixia, fascinant i enriquidora.  

Elisabet Pàrraga Sala
Estudiant de Comunicació de la UOC